2018.- RAZDJELI, Provjera sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Poštovani,

Na temelju čl. 13. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), Ministarstvo financija obavlja suštinsku kontrolu Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018.

Suštinska kontrola Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. provest će se provjerom dokaza na određena pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti slijedom dopisa Ministarstva financija KLASA:400-02/19-01/56, URBROJ: 513-05-04-19-1 od 12. srpnja 2019.

U tablici koja je prilog dopisa, navedena su ministarstva i tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije koja su u obvezi dostaviti dokaze za određena pitanja na koja su dali potvrdne odgovore u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti za 2018.

Slijedom navedenog molimo da do 31. kolovoza 2019. godine, Ministarstvu financija dostavite dokaze za (vidi Prilog 1, dopisa) pitanja koja se traže od Vaše institucije, a koja je potrebno skenirati u obliku dokumenta u PDF formatu.

Napomena: maksimalna dopuštena veličina datoteke je 51200 KB.

Za sva dodatna pitanja i informacije vezana uz popunjavanje ovog elektronskog upitnika možete se obratiti na e-mail adresu: fiskalnaodgovornost@mfin.hr ili Ministarstvu financija, Sektoru za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.        


LimeSurvey is Free software
Donate