Istraživanje integriteta u javnom sektoru RH

Poštovani,

u okviru programa IPA 2012, Ministarstvo uprave zajedno s Državnim institutom za javnu upravu Republike Finske (HAUS) i Visokom školom za javnu upravu Republike Francuske (ENA) u veljači 2017. godine pokrenulo je Twinning projekt pod nazivom „Jačanje integriteta javnog sektora“ čija će provedba trajati do svibnja 2018. godine.

Svrha ovog projekta je poboljšanje standarda etičnog ponašanja zaposlenika što će u konačnosti pridonijeti većem zadovoljstvu građana radom javnog sektora.

Kako bi se dobio što bolji uvid u trenutno stanje, ovim upitnikom se po prvi puta daje mogućnost dužnosnicima i zaposlenicima u javnome sektoru da anonimno izraze svoja stajališta i mišljenja o pitanjima vrijednosti javnoga sektora, reguliranja etike, etički dvojbenim situacijama, etici u upravljanju ljudskim potencijalima i budućnosti etike. Analizom etike i etičnosti provedenoj temeljem odgovora zaposlenih u javnom sektoru, identificirat će se postupci koji dovode u pitanje kako osobni integritet tako i integritet pravne osobe. Također, osvijestit će se važnost vrijednosti ključnih za rad javnoga sektora, ali  i ponašanja koja integritet dovode u pitanje jer nisu u skladu s javnim interesom.

Stoga su Vaši odgovori od iznimne važnosti za ostvarivanje očekivanih ciljeva projekta, a rezultati prikupljeni ovim istraživanjem bit će osnova za donošenje relevantnih i provedivih preporuka i smjernica za jačanje etičke infrastrukture, uočavanje rizičnih područja u odnosu na moguća koruptivna ponašanja te podići svijest o ulozi i zadaćama javnoga sektora.

Upitnik se sastoji od 51 pitanja podijeljenih u 8 grupa, a za popunjavanje vam je potrebno od 15 do 20 minuta.

Upitnik jamči potpunu anonimnost i svi odgovori bit će povjerljivi te će se koristiti isključivo u projektne svrhe.

Molimo Vas da upitnik popunite najkasnije do 9. svibnja 2017. (utorak).

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!

 

Napomene uz upitnik: 

- upitnik je anoniman, a pitanje vezano za naziv vaše pravne osobe nije obvezno

- izrazi koji se koriste u ovom upitniku a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

- ukoliko imate kakvih pitanja uz upitnik molimo da se obratite putem e-mail adrese: integritet@uprava.hr

- upitnik je moguće djelomično popuniti, te se vratiti na isti, a u tom slučaju molimo da slijedite upute sustava

- preporučuje se korištenje preglednika Google Chrome-a ili Mozille Firefox

Unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju u anketi. 


LimeSurvey is Free software
Donate