Katalog investicija i potencijalnih EU projekata sektora turizma i sporta
Popunjavanjem obrasca dajem dopuštenje Ministarstvu turizma i sporta, temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti, za korištenje mojih osobnih podataka (ime i prezime, telefon, e-mail) u svrhu slanja obavijesti putem e-pošte.

Ako ste dionik sektora turizma i/ili sporta (d.o.o., d.d., s.d.d., udruga, ustanova, zadruga…)  ili JLP(R)S (općina, grad, županija) koja ima pripremljeni projekt u djelatnosti sektora turizma i sporta, molimo vas da nam popunjavanjem ovog obrasca dostavite informacije o projektnom prijedlogu koji bi mogao biti prihvatljiv za financiranje iz EU fondova. Ministarstvo turizma i sporta traženjem ovih informacija ni na koji način ne jamči da će predloženi projekti biti financirani.

Procijenjeno vrijeme za popunjavanje upitnika je do 10 minuta. Odgovori na pitanja označena zvjezdicom su obavezni. Upitnik se može popunjavati višekratno u fazama te ga je moguće mijenjati koristeći opciju 'Nastavi kasnije'. Nastavaku popunjavanja dionik pristupa putem iste poveznice (opcija 'Učitaj nedovršeni upitnik') pri čemu će na e-mail dobiti pristupne podatke. Kada je upitnik do kraja ispunjen, dionici moraju poslati odgovore te imaju mogućnost ispisa upitnika sa svojim odgovorima ili spremanja u pdf formatu. Popunjeni upitnik šalje se odabirom opcije 'Pošalji' koja se nalazi na kraju obrasca. Nakon slanja, upitnik se više ne može mijenjati. Predlagatelji za svaki projektni prijedlog popunjava zaseban upitnik. 


LimeSurvey is Free software
Donate

Izjava o pristupačnosti