Upitnik 2018-Uredi
Dostava podataka za izradu planova unutarnje revizije Grada Zagreba

U skladu s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (SG 5/15, 4/16, 23/16, 9/17 i 17/17) Gradski kontrolni ured, Sektor za unutarnju reviziju nadležan je za unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno većinskom vlasništvu Grada, obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, osim onih trgovačkih društava koja su, sukladno propisima, obvezna uspostaviti unutarnju reviziju.

Gradonačelnik Grada Zagreba u obvezi je do 31. 12. 2017. donijeti Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2018. – 2020. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2018. godinu. Prijedloge planova izrađuje Gradski kontrolni ured na temelju procjene rizika, a rukovoditelji koji su odgovorni za sustav unutarnjih kontrola trebaju dati podatke za procjenu rizika koji utječu na poslovanje kako bi se planovima unutarnje revizije obuhvatila područja s potencijalno značajnim rizikom. Procjena rizika uključuje procjenu svih područja poslovanja iz Vašeg djelokruga rada.

Kako bi se procjena rizika obavila što kvalitetnije i cjelovitije dostavljamo Vam upitnik kojeg je potrebno popuniti najkasnije do 17. studenoga 2017. godine (petak 23:59h).

Svrha upitnika je prikupljanje informacija relevantnih za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije.

Napomene za popunjavanje upitnika:

  • popunjava se za svaki ured u cjelini (1 upitnik za cijeli ured)
  • za pitanja označena s crvenom zvjezdicom (*) odgovor je obvezan, a ako nemate podatak za određeno pitanje upisujete 0
  • upitnik je moguće djelomično popuniti, te se vratiti na isti, a u tom slučaju molimo da slijedite upute sustava

Pitanja u vezi popunjavanja upitnika možete uputiti na:


LimeSurvey is Free software
Donate