2018.-JLP(R)S provjera sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Poštovani,

Na temelju čl. 13. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), Ministarstvo financija obavlja suštinsku kontrolu Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018.

Suštinska kontrola Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018., provest će se provjerom dokaza na određena pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti slijedom dopisa Ministarstva financija KLASA:400-02/19-01/56, URBROJ:513-05-04-19-2 od 12. srpnja 2019.

U tablicama priloga (prilog 1 - županije, prilog 2 - gradovi i prilog 3 - općine) dopisa navedene su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u obvezi dostaviti dokaze za određena pitanja  na koja su dali potvrdne odgovore u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti za 2018.

Slijedom navedenog molimo da do 31. kolovoza 2019. godine, Ministarstvu financija dostavite dokaze za pitanja koja se traže od vaše lokalne jedinice, a koja je potrebno skenirati u obliku dokumenta u PDF formatu.  

Napomena: maksimalna dopuštena veličina datoteke je 51200 KB.

Za sva dodatna pitanja i informacije vezana uz popunjavanje ovog elektronskog upitnika možete se obratiti na e-mail adresu: fiskalnaodgovornost@mfin.hr ili Ministarstvu financija, Sektoru za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.        


LimeSurvey is Free software
Donate